Translations:Faq/Calc/006/1/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Pracuji na velmi dlouhé tabulce. Jak mít stále zobrazeny názvy sloupců nebo řádků, i když přejdu po listu dolů nebo doprava?

Tohoto výsledku lze dosáhnout dvěma způsoby:

  • (pro název jednoho řádku nebo sloupce) Můžete název ukotvit:
    1. Klikněte na buňku bezprostředně vpravo od sloupce, který obsahuje název.
    2. Přejděte na Zobrazit ▸ Ukotvit řádky a sloupce. Potřebujete-li ukotvit první sloupec a první řádek najednou, můžete tak učinit kliknutím na buňku pod jejich průsečíkem. Například v listu, ve kterém chcete ukotvit první sloupec a první řádek, klikněte na B2.
  • (pro názvy více řádků nebo sloupců). Můžete si okno rozdělit:
    1. Klikněte na buňku vpravo od sloupce, který obsahuje názvy.
    2. Přejděte na Zobrazit ▸ Rozdělit okno. Výsledek se bude od výsledku první metody lišit v tom, že v každé části okna budete používat posuvník.