Translations:Faq/Calc/010/2/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  1. Přejděte na Nástroje ▸ Možnosti.
  2. Ve zobrazeném dialogovém okně vyberte LibreOffice Calc > Obecné.
  3. V části Aktualizovat odkazy při otevírání klikněte na pole Vždy.