Translations:Faq/Calc/017/1/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Jak změnit pořadí jednotlivých listů v tabulkovém procesoru

Postupujte následovně:

  1. Vyberte list, který chcete přesunout.
  2. Umístěte myš na kartu listu, stiskněte pravé tlačítko myši pro zobrazení kontextového menu a zvolte Přesunout nebo kopírovat list.
  3. Zkontrolujte, že ve spodní části zobrazeného dialogového okna není zaškrtnuta možnost Kopírovat.
  4. V sekci Vložit před si vyberte požadované umístění listu.
  5. Klikněte na OK.