Translations:Faq/Calc/024/3/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Příklady však ukazují, že ochrana souborů .xls nebo .xlsx někdy funguje pouze v MS Excel. Záleží na typu ochrany, např. některá ochrana heslem související s pracovním postupem není podporována.