Translations:Faq/Calc/033/22/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Použití automatického filtru:

  1. Ve výchozím nastavení použije LibreOffice automatický filtr na celý rozsah sousedící s aktuální buňkou. Pokud to není žádoucí, musíte vybrat rozsah, na který chcete automatický filtr použít.
  2. Přejděte na Data ▸ Automatický filtr.
  3. V polích prvního řádku vybrané oblasti se objeví tlačítka umožňující přístup do rozbalovacího seznamu.
    • Kliknutím na ně zobrazíte seznam unikátních hodnot ve sloupci s přidruženými zaškrtávacími políčky, pomocí nichž můžete zvolit data k filtrování.
    • Dialogové okno obsahuje také dvě tlačítka Zobrazit pouze aktuální prvek a Skrýt pouze aktuální prvek. V našem případě v rozbalovacím seznamu ve sloupci B1 vyberte hodnotu 33, klikněte na Zobrazit pouze aktuální prvek a poté na OK, čímž zobrazíte města v departementu Gironde.
copie d'écran
Vyberte 33, klikněte na Zobrazit pouze aktuální prvek
Zobrazí se pouze řádky s hodnotou 33 ve sloupci B.