Translations:Faq/Calc/102/4/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Tisk pouze části tabulky (výběr řádků nebo sloupců)

  1. Vyberte rozsahy nebo sloupce, které chcete vytisknout.
  2. Přejděte na Soubor ▸ Tisk.
  3. Ve zobrazeném dialogovém okně zatrhněte pole Vybrané buňky.
  4. Klikněte na OK.