Translations:Faq/Calc/105/2/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Hvis Vis udskrift ikke viser hele arket, er det sandsynligvis, fordi der er defineret et udskrivningsområde. Du er nødt til at ændre eller undertrykke det:

  1. Med regnearket åbent går du til Formater ▸ Udskriftsområder ▸ Rediger
  2. I den dialoger, der kommer frem, er feltet Udskriftsområde stillet til - brugerdefineret - og viser et celleområde
  3. Justér celledefinitionen som krævet eller vælg - intet -
  4. Klik på OK

OBS:
hvis der ikke er markeret noget udskriftsområde, udskrives hele det areal, der indeholder data.