Translations:Faq/Calc/106/2/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Postupujte následovně:

  1. Otevřete tabulku a přejděte na Formát ▸ Stránka.
  2. Ve zobrazeném dialogovém okně vyberte kartu Stránka.
  3. V části Nastavení rozvržení / Zarovnání tabulky podle potřeby zatrhněte nebo zrušte zatržení u políček Svislý a Vodorovný. V Náhledu se vám ukáže umístění tabulky na stránce.
  4. Klikněte na OK.