Translations:Faq/Calc/109/2/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Řešitel pro řešení rovnic s více neznámými integrovaný do LibreOffice lze spustit pomocí nabídky Nástroje ▸ Řešitel.

Nástroj Řešitel ve výchozím nastavení podporuje pouze lineární rovnice, ale rozšíření NLPSolver vám umožní řešit nelineární problémy. Úplné vysvětlení jeho fungování najdete zde: [1].

Můžete také použít nástroj Hledat řešení:

  1. Nastavte rovnice pro váš problém, s buňkou obsahující počáteční hodnotu, která má být určena, a další buňkou, obsahující vzorec, jehož výsledek musí dosáhnout určité hodnoty (cílová hodnota).
  2. Přejděte na Nástroje ▸ Hledat řešení.
  3. V poli Buňka se vzorcem uveďte souřadnice buňky obsahující vzorec, který musí dosáhnout cílové hodnoty.
  4. V poli Cílová hodnota uveďte hodnotu, které má být dosaženo v předchozím případě.
  5. V poli Proměnná buňka uveďte souřadnice buňky, jejíž hodnota není známa a bude upravena.
  6. Klikněte na OK.