Translations:Faq/Calc/109/3/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Tabulka vám ukáže, zda dosáhla cílové hodnoty, a navrhne vložení vhodné hodnoty do proměnné buňky. Pokud tak neučiní, navrhne hodnotu pro proměnnou buňku, která vás dostane co nejblíže k cílové hodnotě.