Translations:Faq/Calc/109/4/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Je možné použít další nástroje, jako je např. makro Fitoo, nelineární korelační nástroj, vytvořený Laurentem Godardem, dostupný na adrese [1].