Translations:Faq/Calc/110/2/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Der er ikke nogen automatiseret fremgangsmåde til dette. Du er nødt til at prøve dig frem:

 1. Skift til Vis udskrift-tilstand ved hjælp af menuen Filer ▸ Vis udskrift
 2. Klik på knappen Formater side
 3. Justér papirretning og centrering som ønsket
 4. I Vis udskrift-tilstand flytter du Zoom-skyderen øverst på skærmen for at ændre udskriftszoomet.
 5. Til nøjere kontrol over zoom i dialogen Formater side:
  1. På fanebladet Ark vælger du under Målestok skaleringstilstanden Formindsk/forstør udskrift
  2. Forøg skaleringsfaktoren
  3. Klik på OK og betragt virkningen.
  4. Skift procentsatsen igen for at finde den ønskede størrelse.