Translations:Faq/Calc/113/1/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Jak importovat datové tabulky z internetového serveru a nechat je automaticky aktualizovat

  1. Vytvořte nový dokument LibreOffice Calc.
  2. Klikněte na nějakou buňku v tabulce (např. A1)
  3. Přejděte na List ▸ Odkaz na externí data.
  4. Otevře se dialogové okno Externí data: