Translations:Faq/Calc/113/2/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Donnees-externes.jpg

 • Pokud byla internetová stránka, která vás zajímá, uložena na místním disku:
  1. Klikněte na tlačítko "Procházet..." napravo od pole URL externího zdroje dat.
  2. Vyberte Typ souboru = Dotaz na webovou stránku (LibreOffice Calc) (*.html) (ve spodní části seznamu).
  3. V seznamu vyberte adresu URL zdroje stránky.
  4. Klikněte na tlačítko Otevřít.
 • V ostatních případech:
  1. Do pole URL externího zdroje dat zadejte adresu internetové stránky, obsahující datovou tabulku, která má být obnovena, například: http://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=1rPCAC. Je také možné zkopírovat adresu z adresního řádku prohlížeče a poté ji vložit do pole adresy URL (pomocí {key|Ctrl|V}}.
  2. Stiskněte ↵ Enter pro potvrzení adresy.
 • Po několika vteřinách (někdy to trvá trochu déle) se zobrazí nové okno: