Translations:Faq/Calc/113/6/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Efter få sekunder (sommetider lidt længere) åbnes et nyt vindue:
  • Markér feltet Opdag specielle tal
  • Klik på OK
  • Dialogen til importindstillinger forsvinder. Dialogen Eksterne data genåbnes. Området Tilgængelige sider/områder viser nu en liste over typer (i eksemplet herover):
  • Vælg ved at klikke på linjen HTML_tabeller (eller en anden linje, hvis data ikke svarer til den ønskede tabel)
  • For at få de hentede data opdateret regelmæssigt aktiverer du feltet Opdater efter nederst i dialogen Eksterne data og angiver den periode, du ønsker
  • Klik på PK