Translations:Faq/Calc/115/11/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Použijeme možnost definovat formát jako funkci výsledku vzorce.

  1. Vytvořte tolik stylů, kolik potřebujete pro formáty. V našem příkladu vytvoříme čtyři styly buněk, ve kterých jediným rozdílem je barva pozadí, podle názvu stylu: zelený, žlutý, oranžový a červený. Chceme zachovat Výchozí styl pro buňky, které nemají celou hodnotu mezi 1 a 4. Očekávaný výsledek:
    copie d'écran plage contenant de 0 à 4 formatée
    Výsledek podmíněného formátování