Translations:Faq/Calc/115/12/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Poznámka :

  • Vybrali jsme A1:A5, A1 je aktuální buňka (viz výše); vzorec odkazuje pouze na A1, ale program rozšíří vzorec na další vybrané buňky. Používají se relativní odkazy (takže druhý řádek odkazuje na A2 atd.).
  • Funkce STYL není nerozeznává velikost písmen v názvech stylů. Takže pokud existují styly červený a Červený, použijí se všechny funkce STYL("Červený"), STYL("ČERVENÝ") nebo STYL("červený") na stejný styl, podle pořadí, v jakém byly vytvořeny.
  • Vzorec nesmíte začít znaménkem rovná se (=)