Translations:Faq/Calc/115/2/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Podmíněné formátování (Formát ▸ Podmíněný ▸ Podmínka) vám umožňuje automaticky použít předdefinované styly, jsou-li splněny určité podmínky.