Translations:Faq/Calc/115/3/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

U dřívějších verzí můžete ve výchozím nastavení zadat až tři podmínky pro kontrolu hodnot v buňkách nebo vzorcích. Podmínky jsou očíslovány od 1 do 3. Pokud je podmínka 1 splněna, je použit definovaný styl. Jinak je vyhodnocena podmínka 2 a použije se její styl. Pokud se tento styl neshoduje, je vyhodnocena podmínka 3.

copie d'écran dialogue formatage conditionnel
Podmíněné formátování: až tři podmínky