Translations:Faq/Calc/116/2/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Když zadáte vzorec typu:

 = -10^2

znak - není rozpoznán jako znak odečítání, ale jako znaménko, že číslo 10 je záporné. Proto LibreOffice interpretuje vzorec:

 = (-10)^2

Výsledek se zdá být z matematického hlediska nesprávný: pokud jde o prioritu operátorů, hodnota by se měla zvýšit před odečtením. Zdá se, že LibO dělá pravý opak. Důvodem je, že pro LibO je odčítání binární operace, která potřebuje dvě hodnoty, jednu nalevo a jednu napravo. Pokud je napravo pouze jedna hodnota, znaménko mínus je unitární operátor, který má potom přednost. Abyste se vyhnuli nejasnostem, doporučujeme používat závorky:

 = -(10^2)

nebo použít funkci POWER:

= -POWER(10;2)

Debaty zabývající se možností opravy této chyby najdete na i#66735.