Translations:Faq/Calc/116/2/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Når du skriver en formel af typen:

 = -10^2

Bliver tegnet - ikke set om et subtraktionstegn, men som et tegn på, at tallet 10 er negativt. Derfor fortolker LibreOffice formlen:

 = (-10)^2

Resultatet virker forkert fra et matematisk synspunkt: ud fra rækkefølgen af operatorer skal opløftning til en potens udføres før subtraktion. LibO synes at gøre det modsatte. Årsagen er, at for LibreOffice er subtraktion en binær operation, som kræver to værdier, en til venstre og en til højre. Hvis er kun er en værdi til højre, er minustegnet en unitær operator, som så skal prioriteres. For at undgå al tvetydighed anbefales det at bruge parenteser:

 = - (10^2)

eller at bruge potensfunktionen:

 = - POTENS(10;2)

Drøftelser om muligheden af at rette denne fejl kan findes i i#66735.