Translations:Faq/Calc/118/4/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Podobně jako v souborech Writer určují nastavení stránky styly (pro srovnání viz Faq Writer 012). Ve výchozím nastavení mají všechny listy stejný styl s názvem Default, takže jakékoli změny tohoto stylu způsobí úpravu všech listů. Chcete-li použít různá nastavení stránky, budete potřebovat různé styly:

  1. Otevřete okno se styly pomocí klávesy F11 (nebo klikněte na ikonku Styly na pravé postranní liště).
  2. Klikněte na tlačítko Styly stránky.
  3. Klikněte pravým tlačítkem myši na Výchozí a vyberte Nový.
  4. Na kartě Organizátor změňte název na Na šířku (změna názvu není povinná, ale je více "ergonomická").
  5. Na kartě Stránka zvolte orientaci Na šířku.
  6. Klikněte na OK.