Translations:Faq/Calc/118/4/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Lige som i Writer er indstillingerne af papiret bestemt af typografien (jf. Faq Writer 012). Som standard har alle ark den samme typografi, kaldet Standardtypografi, så enhver ændring af denne typografi vil medføre ændring af alle arkene. For at anvende forskellige papirindstillinger har du brug for forskellige typografier:

  1. Åbn vinduet Typografier og formatering med F11 (eller klik på ikonet til venstre på værktøjslinjen Formatering)
  2. Klik på knappen Sidetypografier
  3. Højreklik på Standard og vælg Ny
  4. På fanebladet Administration ændrer du navnet til Liggende (navneændringen er ikke nødvendig men mere ergonomisk)
  5. På fanebladet Side vælger du Liggende papirretning
  6. Klik på OK