Translations:Faq/Calc/119/3/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
 1. Vyberte a zkopírujte text.
 2. V tabulce umístěte myš na první buňku a vyberte Vložit jinak.
  • Přejděte na Úpravy ▸ Vložit jinak,
  • Stiskněte ⇧ Shift+Ctrl+V,
  • klikněte na trojúhelník vedle tlačítka Vložit a vyberte z nabídky Vložit jinak.
 3. Vyberte Neformátovaný text. Výsledek bude záviset na typu zkopírovaného textu.
  • Pro text s více řádky se zobrazí dialogové okno Import textu. Vyberte si možnosti oddělovače pro dané dané pole a v případě potřeby i typ pole každého sloupce, jak je vysvětleno v Faq 001.
  • Text o jednom řádku je dle výchozího nastavení zkopírován celý. K předchozímu dialogovému oknu se však můžete dostat pomocí nabídky Data ▸ Text do sloupců. Potom postupujte, jak je uvedeno výše.