Translations:Faq/Calc/122/2/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • pouze za použití myši:
    1. klikněte na buňku, kterou chcete přesunout;
    2. podržte tlačítko myši a táhněte směrem k sousední buňce;
    3. vraťte se na buňku, která má být přesunuta, a stále při tom držte tlačítko myši stisknuté;
    4. pusťte tlačítko.