Translations:Faq/Calc/125/11/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Den 'minimale ændring definerer indirekte den maksimumsværdi, der tages hensyn til. Med en værdi på fx 10000, vil hvad som helst i C7, der er større end 20000, udløse fejl 523 (Beregningen konvergerer ikke)