Translations:Faq/Calc/125/9/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Vysvětlení

  • Začněme s… možností opětovné inicializace akumulace. Dosáhneme toho pomocí hodnoty obsažené v "testovací" buňce. Například pokud C5 obsahuje nulu, akumulace bude znovu inicializována.