Translations:Faq/Calc/126/3/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Poznámka

  • Ctrl+A nebo kliknutí na průsečík čísel řádků a záhlaví sloupců vybere celý list včetně prázdných řádků
  • Ctrl+* vybere pouze aktuální souvislý rozsah (stejný jako pro nástroj pro výběr rozsahu v navigátoru)
  • Pokud umístíte myš na poslední buňku a potom se vrátíte na začátek (pomocí kláves Ctrl+⇧ Shift+Home), funguje to, ale... musíte vědět, která buňka je poslední