Translations:Faq/Calc/130/3/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Matice začíná na řádku 1 tabulky. Ani kliknutí pravým tlačítkem na záhlaví řádku, ani nabídka Vložit neumožňují vložit řádek před matici.