Translations:Faq/Calc/135/5/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Tento příkaz upravuje styl použitý na aktuální list (ať už se jedná o výchozí nebo jiný styl).
  • Pro úpravy jiného stylu
    1. zobrazte si okno stylů pomocí nabídky Styly ▸ Spravovat styly (nebo stiskněte klávesu F11);
    2. zobrazte si kartu Styly stránky;
    3. pravým tlačítkem myši klikněte na styl, který chcete upravit, a pak postupujte, jak je popsáno výše.