Translations:Faq/Calc/135/5/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  • Denne kommando ændrer den typografi, der anvendes på det aktuelle ark (uanset om det er standardtypografien eller en anden)
  • For at ændre en anden typografi:
    1. få vist vinduet Typografier og formatering med 'Formater ▸ Typografier og formatering (eller tryk på F11);
    2. få vist fanebladet Sidetypografier
    3. højreklik på den typografi, du vil ændre og fortsæt som beskrevet ovenfor