Translations:Faq/Calc/136/3/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  • Pokud váš textový soubor nepoužívá stejný oddělovač desetinných míst jako váš aktuální jazykový kontext, budete muset specifikovat jazyk importovaného souboru. Pokud například používáte LibreOffice ve francouzštině a chcete importovat soubor, ve kterém tečky slouží jako oddělovače desetinných míst, musíte jako jazyk importovaného souboru nastavit "Angličtina (USA)".
  • Předchozí případ umožňuje problém vyřešit „globálně“, pokud váš textový soubor v celém textu používá stejný oddělovač. Může se ale stát, že například některé sloupce používají tečku a některé čárku. V tom případě musíte vybrat všechny dotyčné sloupce a vybrat formát, který chcete použít.