Translations:Faq/Calc/137/7/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Některá z možných řešení:

  • naformátujte buňku na procenta percentage ; symbol % bude po zadání automaticky vložen bez mezery
    • buď s použitím stylu,
    • nebo s použitím nabídky formátu (nebo místní nabídky),
    • nebo přímo pomocí kombinace kláves Ctrl+⇧ Shift+5,