Translations:Faq/Calc/139/11/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  1. Tegn kontrolelementet
  2. Højreklik på det og vælg Kontrolegenskab for at se dets egenskaber
  3. På fanebladet Generelt definerer du egenskaben Rulleliste til Ja
  4. På værktøjslinjen Formularkontrolelementer vælger du den anden knap fra venstre Skift designtilstand