Translations:Faq/Calc/139/6/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Rozbalovací seznam
    1. Vyberte danou buňku nebo oblast buněk a přejděte na Data ▸ Platnost
    2. Na kartě Kritéria ve výběrovém seznamu Povolit vyberte Oblast buněk
    3. Do pole Zdroj napište TEXT(TODAY();"DD/MM/RR")