Translations:Faq/Calc/141/13/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Prahové hodnoty se zde tedy mohou přímo vztahovat na hodnotu, a proto používáme tento práh:

copie d'écran données résultat attendu
Podmíněné ikony: prahové hodnoty s odkazem na hodnotu