Translations:Faq/Calc/141/17/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Betingelser for visning af hvert ikon specificeres i forhold til en værdi (Værdi), en procentdel af antallet af værdier i området (Procentdel), som en procentdel af områdets værdier (Percentil)[1]eller formel (Formel).

  1. En percentil er enhver af de 99 værdier, som deler de sorterede værdier i 100 lige store dele, sådan at hver del repræsenterer 1/100 af prøvepopulationen. En percentil returnerer værdien for en dataserie gående fra den mindste til den største værdi i et datasæt. For Alfa = 25, er percentilen lig med den første kvartil; Alfa = 50 er MEDIANEN.