Translations:Faq/Calc/142/10/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

V tomto příkladu nám výběr měřítka se 3 položkami umožňuje zvýraznit střední hodnoty. Barvu Žlutá jsme přiřadili k Percentil[1] 50 a barvu Tango: Nebesky modrá 1 jsme opět přiřadili k Min (minimum) a Světle červená k Max (maximum).

  1. Percentil je každá z 99 hodnot, které rozdělují seřazená data na 100 stejných dílů, takže každá část představuje 1⁄100 vzorové populace. Percentil vrací hodnotu pro datovou řadu běžící od nejmenší po největší hodnotu v sadě dat. Pro Alpha = 25 znamená percentil první kvartil = 50 Alpha je MEDIÁN.