Translations:Faq/Calc/142/13/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  • Prahové hodnoty jsou v tabulce zobrazeny v M40, M41, M42.
  • K zadání odkazu používáme typ Vzorec.
  • Použité hodnoty budou v pořadí 10, 60 a 80. Gradient začíná s modrou barvou pro hodnoty rovné 10 (hodnoty nižší než 10 budou také zbarveny modře, jelikož je to barva pro „minimum"), a končí na hodnotě 80 v červené barvě (hodnoty vyšší než 80 budou také zbarveny červeně, jelikož je to barva pro „maximum").