Translations:Faq/Calc/142/17/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Vypočítaná barva je směsí každé ze složek RGB[1] barvy, úměrná hodnotě v tabulce.

  1. Red Green Blue, zkráceně RGB, je barevný formát kódování. Tyto tři barvy jsou základní barvy používané zejména pro zobrazení na obrazovce a pro software.