Translations:Faq/Calc/142/22/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

[math]\displaystyle{ R_{min} }[/math]: červená složka pro barvu aplikovanou na minimum v podmíněném formátování