Translations:Faq/Calc/142/3/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Tato technika na první pohled identifikuje rozdělení nebo rozdíly mezi hodnotami v rozsahu. Typickým příkladem může být teplotní řada s nejnižší hodnotou modrou a nejvyšší červenou, s gradientem pro střední hodnoty.