Translations:Faq/Calc/142/4/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Toto rozvržení je podmíněné, což znamená že zobrazená barva závisí na hodnotě buňky. Musíte si vybrat dvě "extrémní" barvy a stanovit způsob výpočtu. Výpočet použité barvy bude proveden ve vztahu k:

  • Min
  • Max
  • Percentil
  • Hodnota
  • Procento
  • Vzorec