Translations:Faq/Calc/142/4/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Dette layout er betinget, det vil sige, at farven, der vises, er afhængig af cellens værdi. Du skal vælge de to ekstreme farver og angive beregningsmetoden. Beregningen af den anvendte farve sker i forhold til:

  • Min
  • Max
  • Percentil
  • Værdi
  • Procent
  • Formel