Translations:Faq/Calc/143/4/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Ud over farverne kan du enten beholde beregningen Automatisk (varierer fra minimumsværdien til maksimumsværdien) eller vælge beregningsmetode:

  • Min
  • Max
  • Percentil[1]
  • Værdi
  • Procent
  • Formel
    • En percentil er hver af de 99 værdier, som deler de sorterede data i 100 ens dele, sådan at hver del repræsenterer 1/100 af prøvepopulationen. En percentil returnerer værdien af en dataserie gående fra den mindste til den største værdi i et datasæt. For Alfa = 25, betyder det, at percentilen er lig med den første kvartil, Alfa = 50 er MEDIANen.