Translations:Faq/Calc/145/3/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Následující postup[1] využívá vzorovou tabulku obsahující čtyři listy (A, B , C, D). List B obsahuje Textové pole propojené s buňkou A1 a Rolovací tlačítko propojené s buňkou A2. Vy chcete tyto ovládací prvky zkopírovat na list D.

  1. For a macro solution see this link