Translations:Faq/Calc/Accuracy/2/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Calc, stejně jako většina ostatních tabulkových procesorů, používá matematické funkce s pohyblivou řádovou čárkou, dostupnou hardwarově. Vzhledem k tomu, že nejmodernější hardware používá aritmetiku s pohyblivou řádovou čárkou s omezenou přesností definovanou v IEEE 754, nelze v programu Calc přesně vyjádřit mnoho desetinných čísel - včetně tak jednoduchých jako 0,1 (Calc interně používá 64bitová čísla s dvojitou přesností). Výpočty s těmito čísly [1] nutně vedou k chybám zaokrouhlování a ty se při každém výpočtu hromadí. Nejedná se o chybu, ale také o nic překvapivého, čemu by se dalo v současnosti vyhnout, aniž bychom museli používat složité softwarové výpočty, které by si kladly neúměrné požadavky na výkon, což je vyloučeno. Uživatelé s tím musejí počítat a podle potřeby použít zaokrouhlování a porovnání s epsilon.