Translations:Faq/Calc/Cells having logical formatting/2/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Buňky, jejichž formát čísel je nastaven na Boolean, zobrazí čísla jako TRUE nebo FALSE.