Translations:Faq/Calc/How to convert number text to numeric data/2/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Může se stát, že data vložená ze schránky nebo importovaná z CSV nebo zadaná do buňky, která již byla naformátována jako Text, sice vizuálně vypadají jako číslo nebo datum, ale jsou typu Text, takže nemohou být použita pro výpočty. Obsahu buňky v tomto případě ve Vstupním řádku předchází úvodní apostrof: ' , který není součástí obsahu buňky a naznačuje, že obsah by bylo možné interpretovat jako číslo, kdyby to nebyl text. V důsledku toho mohou aritmetické výpočty zahrnující takové buňky způsobit chybu#VALUE!, nebo je buňka ignorována funkcemi, které pracují s číselnou sekvencí rozsahu, např. SUM(). Chcete-li převést takový číselný text na numerická data, postupujte následovně, za předpokladu, že text lze skutečně konvertovat, tj. že používá oddělovače (desetinných míst, dat, ...) vašeho umístění.