Translations:Faq/Calc/How to convert number text to numeric data/3/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
 • označte rozsah buněk obsahující data, která mají být konvertována
 • stiskněte Ctrl+M nebo klikněte pravým tlačítkem na označený rozsah pro zobrazení kontextové nabídky a vyberte Vymazat přímé formátování
  • pokud vaše umístění nevyužívá oddělovač(e), které jsou potřebné ke konverzi textu na čísla, použijte dočasně číselný formát jiného umístění, které požadované oddělovače využívá, např. Angličtina (USA) pro znak . (oddělovač desetinných míst); později můžete po konverzi použít požadovaný konečný číselný formát vašeho umístění. Můžete také vyměnit oddělovač desetinných míst podle následujícího příkladu.
 • stiskněte Ctrl+H nebo vyberte z nabídky Úpravy -> Najít a nahradit
  • zadejte Najít: .+
  • zadejte Nahradit: $0
  • v části Ostatní možnosti zatrhněte
   • Pouze v současném výběru
   • Regulární výrazy
  • klikněte na Nahradit vše